Number of the records: 1  

systémy informačné organizácií

 1. Subject h.systémy informačné organizácií
  Subject h.organisational information systems
  Eco-code65.012.45 - Vnútropodnikové informácie
  Database250h - eco-index
  References (47) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (25) - ARTICLES
  (5) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1