Number of the records: 1  

systémy právne

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date02.07.2018
  Database250h - eco-index
  References (1) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (24) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (53) Catalogue documents - ARTICLES
  (53) Catalogue documents - BOOKS
  (1) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.systémy právne
  Subject h.legal systems
  Eco-code34 - Právo. Veda o štáte a práve
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 258  : Sústava vnútorne skĺbených právnych pravidiel, obsahujúcich právnu úpravu širokého okruhu právnych vzťahov. Jednotlivé orgány právnych úprav sa podľa určitých kritérií zaraďujú do systému a určujú sa spoločné princípy týchto osobitných častí právneho systému. Pre demokratický právny systém, založený na princípoch trhovej ekonomiky, je určujúcim kritériom členenie právneho systému, rozlíšenie práva verejného a súkromného.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.