Number of the records: 1  

systém riadenia kvality

 1. Subject h.systém riadenia kvality
  Subject h.quality management system
  Eco-code658.56 - Kontrola akosti. Hospodárenie s nástrojmi. Hospodárenie s materiálom, surovinami a výrobkami
  Look insteadsystém manažérstva kvality
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 340  : Manažovanie organizácie so zameraním na kvalitu. Ak má byť systém riadenia kvality účinný, musí akceptovať dve navzájom súvisiace hľadiská: hľadisko výrobcu alebo poskytovateľa služby i hľadisko zákazníka. Systém riadenia kvality je určený: podnikovými cieľmi, jeho produktmi, špecifickými pracovnými postupmi, ľudským potenciálom, charakterom výrobného procesu, kvalifikačným zabezpečením, úrovňou technológie a informačných zdrojov, veľkosťou podniku.
  Database250h - eco-index
  References (69) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (183) - ARTICLES
  (6) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1