Number of the records: 1  

štát sociálny

 1. Subject h.štát sociálny
  Subject h.welfare state
  Eco-code316.3 - Spoločnosť. Sociálna štruktúra
  Source of Data VerificationRudolf Sivák a kol.: Slovník znalostnej ekonomiky, Sprint dva, Bratislava, 2011, s. 315  : Štát, ktorý je zodpovedný za hospodárske a sociálne procesy. Sociálny štát je štát, v ktorom demokraticky organizovaná moc prostredníctvom sociálneho zákonodarstva a štátnej správy garantuje: minimálny príjem jednotlivca a rodiny na úrovni životného minima, poskytuje sociálne zabezpečenie, ktoré umožňuje zmierniť, prekonať sociálne riziká, alebo im predísť, s cieľom zabezpečiť minimálnu úroveň sociálnej bezpečnosti a sociálnej suverenity, zabezpečuje kvalitnú úroveň služieb pre všetkých občanov bez rozdielu spoločenského statusu.
  Database250h - eco-index
  References (48) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (57) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (33) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1