Number of the records: 1  

učilištia odborné stredné

 1. Subject h.učilištia odborné stredné
  Subject h.training colleges
  Eco-code37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Database250h - eco-index
  References (12) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (13) - ARTICLES
  (21) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1