Number of the records: 1  

účtovníctvo

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date06.07.2018
  Database250h - eco-index
  References (506) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1000+) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) Catalogue documents - ARTICLES
  (5) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (1000+) Catalogue documents - BOOKS
  (30) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (6) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.účtovníctvo
  Subject h.accounting
  Eco-code657 - Účtovníctvo
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 867  : Základný prvok informačného systému organizácie. Prvotne sa chápalo ako záznam určitých javov a jeho hlavnou funkciou bolo uchovávať tieto javy. Postupne sa údaje z účtovníctva začali celkom prirodzene používať ako nástroj riadenia. Účtovníctvo vychádza zo zistenia skutočnosti o určitých javoch a ich záznamu (evidencie), pričom sa zdôrazňuje i nutnosť overenia správnosti týchto dát.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.