Number of the records: 1  

účty bežné

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date08.06.2017
  Database250h - eco-index
  References (31) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (95) Catalogue documents - ARTICLES
  (72) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.účty bežné
  Subject h.current accounts
  Eco-code336.71 - Bankovníctvo. Banky
  657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  Source of Data VerificationŽák Milan a kol. Velká ekonomická encyklopedie, 2. rozšířené vydání, Praha: Linde Praha, 2002, s. 112  : Bežný účet je účet, ktorý banka vedie pre klienta, ktorého hlavnou funkciou je vykonávanie platobného styku. Za bežný účet možno považovať aj rôzne žírové účty, osobné kontá, dispozičné účty atď. Majiteľ účtu môže s prostriedkami na účte disponovať bez obmedzenia.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.