Number of the records: 1  

úrok

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date09.06.2017
  Database250h - eco-index
  References (178) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (420) Catalogue documents - ARTICLES
  (243) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.úrok
  Subject h.interest
  Eco-code336.77/.78 - Úver. Úrok
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 456  : Suma, ktorú platí dlžník veriteľovi za požičanie peňazí. Ekonomická teória ho chápe ako odmenu za vzdanie sa spotreby, prípadne ako odmenu na vzdanie sa likvidity. Jeho výška závisí od predpokladaného rizika, doby splatnosti poskytnutého úveru a od predpokladanej zmeny základnej úrokovej sadzby.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.