Number of the records: 1  

vklady

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date03.07.2018
  Database250h - eco-index
  References (94) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (376) Catalogue documents - ARTICLES
  (128) Catalogue documents - BOOKS
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.vklady
  Subject h.deposits
  Eco-code336.71 - Bankovníctvo. Banky
  336.72/.73 - Sporiteľne. Iné úverové ústavy
  Source of Data VerificationVlachynský Karol a kol. Finančný slovník výkladový, prvé vydanie, Bratislava: Iura Edition, 2012, s. 468  : Peňažné prostriedky uložené v banke. Vklady môžu byť netermínované - kedykoľvek použiteľné, alebo termínované, ktoré sú v zásade použiteľné len po uplynutí dohodnutého obdobia viazanosti.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.