Number of the records: 1  

výhody komparatívne

 1. Subject h.výhody komparatívne
  Subject h.comparative advantages
  Eco-code339.5 - Zahraničný obchod
  Source of Data VerificationSamuelson Paul A., Nordhaus William D. Ekonómia, 16. vydanie, Bratislava: Vydavateľstvo Elita, 2000, s. 776  : Komparatívne výhody v medzinárodnom obchode - podľa zákona komparatívnych výhod by sa krajina mala špecializovať na výrobu a vývoz takých tovarov, ktoré môžu vyrábať s relatívne nižšími nákladmi. Dovážať by mala zasa také tovary, pri výrobe ktorých má relatívne vysoké náklady. Štruktúru obchodných tokov by preto mali určovať komparatívne, a nie absolútne výhody.
  Database250h - eco-index
  References (61) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (107) - ARTICLES
  (22) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1