Number of the records: 1  

výkaz ziskov a strát

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date09.07.2018
  Database250h - eco-index
  References (123) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (67) Catalogue documents - ARTICLES
  (35) Catalogue documents - BOOKS
  Subject h.výkaz ziskov a strát
  Subject h.profit and loss account - income and expense statement
  Eco-code657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník, Bratislava: Sprint, 2002, s. 915  : (Výsledovka) - obligatórny, účtovno-finančný výkaz, súčasť účtovnej závierky podniku. Sprostredkuje informácie o podnikových výnosoch a nákladoch. Z ich rozdielu vyplýva hospodárky výsledok podniku (zisk alebo strata) za analyzované účtovné obdobie. Výsledovka je výkaz umožňujúci analyzovať činitele, ktoré determinovali tvorbu hospodárskeho výsledku, a preto má veľký význam pre finančnú analýzu.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.