Number of the records: 1  

vzdelanie

 1. Subject h.vzdelanie
  Subject h.education
  Eco-code37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 398  : Súhrn vedomostí, schopností, zručností a návykov, ktoré nadobudol jednotlivec. Vzdelanie je základným faktorom všestranného rozvoja osobnosti a jedným z demografických a kultúrnych ukazovateľov rozvoja spoločnosti. Vzdelanie je hodnota, ktorá by nemala patriť jednotlivcovi, stáva sa hodnotou, ktorá rozhoduje o úspechu národov a štátov v medzinárodnej konkurencii.
  Database250h - eco-index
  References (304) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (422) - ARTICLES
  (22) - ELECTRONIC RESOURCES
  (790) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1