Number of the records: 1  

vzdelávanie

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date21.06.2018
  Database250h - eco-index
  References (155) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (1000+) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1000+) Catalogue documents - ARTICLES
  (3) Catalogue documents - ELECTRONIC RESOURCES
  (1000+) Catalogue documents - BOOKS
  (19) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.vzdelávanie
  Subject h.education
  Eco-code37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Source of Data VerificationSivák Rudolf a kol. Slovník znalostnej ekonomiky, Bratislava: Sprint dva, 2011, s. 399  : Proces získavania a osvojovania si vedomostí, zručností, návykov a osobných postojov. Vzdelávanie je spoločensky a historicky podmienený proces, ktorý má nasledujúce funkcie: socializačná, profesijná, inštrumentálna, informatívna, výchovná.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.