Number of the records: 1  

zdroje informačné elektronické

 1. Subject h.zdroje informačné elektronické
  Subject h.electronic information sources
  Eco-code681.3.07 - Uchovávanie dát. Vstupy. Výstupy
  01 - Bibliografia. Katalógy. Zoznamy kníh
  Database250h - eco-index
  References (48) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (31) - ARTICLES
  (2) - ELECTRONIC RESOURCES
  (18) - BOOKS
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1