Number of the records: 1  

zisk

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date16.07.2018
  Database250h - eco-index
  References (13) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (466) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (953) Catalogue documents - ARTICLES
  (467) Catalogue documents - BOOKS
  (2) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (2) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.zisk
  Subject h.profit - surplus
  Eco-code330.11 - Ekonomické javy a zákony
  657.3 - Rozpočty. Uzávierky. Účtovné knihy. Bilancie
  658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Source of Data VerificationŠíbl Drahoš a kol. Veľká ekonomická encyklopédia: výkladový slovník. Bratislava: SPRINT, 2002, s. 949  : Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými nákladmi. Ak sa do úvahy berú len explicitné náklady, vyčíslený zisk bude mať charakter účtovného zisku. Ak sa okrem explicitných nákladov pri celkových nákladoch uvažuje aj s implicitnými nákladmi, rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými nákladmi bude vystupovať ako čistý ekonomický zisk.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.