Number of the records: 1  

zodpovednosť spoločenská

 1. Record Typeauthority sign record
  Current date22.03.2017
  Database250h - eco-index
  References (11) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (362) Catalogue documents - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (342) Catalogue documents - ARTICLES
  (122) Catalogue documents - BOOKS
  (3) Catalogue documents - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  Acq. Links (1) Katalóg vyradených - BOOKS
  Subject h.zodpovednosť spoločenská
  Subject h.social responsibility
  Eco-code34 - Právo. Veda o štáte a práve
  331.107 - Spolurozhodovanie. Vnútropodniková demokracia
  502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  Source of Data VerificationVeľká ekonomická encyklopédia, výkladový slovník AŽ, Sprint, 2002, s. 960  : Je prejavom toho, ako môžu podnikateľské subjekty ovplyvňovať svojimi aktivitami záujmy ostatných skupín vo svojom okolí. Spoločenská zodpovednosť znamená formu zmluvy, ktorú sa podnikateľské subjekty zaväzujú dodržiavať voči okoliu. Spoločensky zodpovedné podniky vytvárajú rôzne sociálne programy, vytyčujú si sociálne ciele, akceptujú potreby a požiadavky spoločenských záujmových skupín a uprednostňujú optimálny zisk pred ziskom maximálnym.
  subject heading

  subject heading

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.