Number of the records: 1  

Národohospodárska fakulta EU. Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja

 1. TitleNárodohospodárska fakulta EU. Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja ((Bratislava, Slovensko))
  TownBratislava
  See linkKatedra verejnej správy a regionálneho rozvoja NHF EU
  NHF KRE
  KRE
  KVR
  EUBFNHKVR
  FNHKVR
  Katedra regionálneho rozvoja a práce NHF
  Department of Public Adminstration and Regional Development
  KVSaRR NHF
  See alsoParent Term : Ekonomická univerzita v Bratislave. Národohospodárska fakulta. (Bratislava, Slovensko)
  Former Caption Entry : Národohospodárska fakulta EU. Katedra regionálneho rozvoja a geografie. (Bratislava, Slovensko)
  Database210v - vendor
  References (51) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (20) - súbor autorít korporácií a akcií
  (20) - BOOKS
  (710) - ZÁVEREČNÉ PRÁCE
  corporation

  corporation

Number of the records: 1