Number of the records: 1  

Etika rozhodovania a zodpovednosti - vstupný potenciál manažmentu

 1. Title Etika rozhodovania a zodpovednosti - vstupný potenciál manažmentu
  Author infoJán Uriga
  Author Uriga Ján
  Source document Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. Roč. 10, zoš. 39 (4/2005), s. 2-4. - Bratislava : IBIS partner, 2005. ISSN 1335-1729
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 17 - Etika. Morálka
  Keywords etika * etika manažérska * rozhodovanie manažérske * rozhodovanie za rizika * rozhodovanie za určitosti * rozhodovanie za neurčitosti * etika podnikateľská * manažéri * zodpovednosť
  AnnotationHlavné otázky etiky podnikania. Manažérska etika. Pojem etické rozhodovanie a zodpovednosť. Hľadiská a spôsoby rozhodovania. Tri spôsoby rozhodovania - rozhodovanie s istotou, rozhodovanie s rizikom, rozhodovanie s neistotou. Metodický postup utvárania etického úsudku zhrnutý v šiestich bodoch.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2005: zoš. 36-39

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.