Number of the records: 1  

Riziká spoločnej menovej politiky v rámci Európskej menovej únie

 1. Title Riziká spoločnej menovej politiky v rámci Európskej menovej únie
  Author infoMarta Martincová, Eva Muchová
  Author Martincová Marta EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Co-authors Muchová Eva EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source documentPrivatizácia v transformačnom procese : zborník referátov z medzinárodného vedeckého seminára : Trenčín, 26. máj 1999, Acta academica trenchiniensis 2/1999. S. 111-114. - Trenčín : Trenčianska univerzita v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, 1999. ISBN 80-88914-13-2
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE00 00818-001, kópia plného textu

Number of the records: 1