Number of the records: 1  

Otvorenosť slovenskej ekonomiky a jej vzťah k maroekonomickému vývoju

 1. Title Otvorenosť slovenskej ekonomiky a jej vzťah k maroekonomickému vývoju
  Author infoPavol Skalák
  Author Skalák Pavol EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 5.-6. november 2009. s. [1-6]. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1
  Issue dataGraf, tab.
  NoteVEGA 1/10561/09. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.5 - Zahraničný obchod
  Keywords vývoj hospodársky * makroekonomika * Slovensko * obchod zahraničný
  AnnotationMakroekonomický vývoj Slovenska ako malej a otvorenej ekonomiky je vo veľkej miere determinovaný vývojom vonkajších ekonomických vzťahov. Viaceré štúdie dokázali, že viac otvorené krajiny zažívajú rýchlejší rast produktivity. Príspevok sa zaoberá významom zahraničného obchodu pre hospodársky rast krajiny. Posudzuje otvorenosť ekonomiky Slovenskej republiky, jej vývoj a postavenie v rámci Európskej únie. Analyzuje vzťah zahraničného obchodu a hospodárskeho rastu v podmienkach Slovenskej republiky v rokoch 1995 až 2009.
  Public work categoryInvited reports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (3) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00114-021, originál dokumentu

Number of the records: 1