Number of the records: 1  

Postoje slovenských zákazníkov k CRM

 1. Title Postoje slovenských zákazníkov k CRM
  TranslationApproaches of Slovak customers to CRM concept
  Author infoDagmar Lesáková
  Author Lesáková Dagmar EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Aktuální aspekty české a světové ekonomiky : seminář konaný u příležitosti mezinárodní konference LEF 2009 : Liberec 15. až 16. září 2009. S. 259-266. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2009. ISBN 978-80-7372-536-5
  NoteVEGA 1/4582/07
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 339.138 - Marketing
  Keywords systém CRM * riadenie vzťahov so zákazníkmi * zákazníci * firmy * informácie * marketing * výskum
  AnnotationVýsledky empirického výskumu, ktorý hľadal odpoveď na otázky - ktoré faktory sú pre zákazníka rozhodujúce pri voľbe predávajúceho a do akej miery sú zákazníci ochotní poskytovať podnikom osobné dáta. Empirické hodnotenie bolo realizované na štyroch produktových kategóriách s vysokou angažovanosťou zákazníka: automobily, bankové produkty, poisťovacie produkty a produkty cestovného ruchu.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00101-008, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.