Number of the records: 1  

Opravné položky v účtovníctve podnikateľov a IAS/IFRS

 1. Title Opravné položky v účtovníctve podnikateľov a IAS/IFRS
  Author infoJozefína Hvastová
  Author Hvastová Jozefína EUBPHFKUF - Katedra účtovníctva a financií PHF
  Source document Podpora inovačného rozvoja v Slovenskej republike : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 14.10.2009. S. [1-8]. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU, 2009. ISBN 987-80-225-2824-5
  NoteVEGA 1/0656/08
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 657.4 - Kontá. Účtovné osnovy
  Keywords účtovníctvo * položky opravné * účtovanie * štandardy účtovné medzinárodné * legislatíva * majetok * aktíva * náklady * účty
  AnnotationTvorba opravných položiek. Legislatívna úprava tvorby opravných položiek. Medzinárodný účtovný štandard IAS 36 - zníženie hodnoty aktív. Určenie spätne získateľnej čiastky v IAS 36. Účtovné zachytenie tvorby opravných položiek. Zúčtovanie opravných položiek.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00109-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.