Number of the records: 1  

Štatistické metódy v ekonómii

 1. Title Štatistické metódy v ekonómii : 3. odborný seminár, Jarabá 9.-12. september 2009
  Event/Corporation Štatistické metódy v ekonómii . Odborný seminár , 5. , Podhájska, Slovensko , 7.-9.9.2011
  Fakulta hospodárskej informatiky EU . Katedra štatistiky , (Bratislava, Slovensko)
  Issue dataBratislava : [Katedra štatistiky] , 2009. - 19 s.
  NoteVEGA 1/4586/07. - VEGA 1/0437/08. - IPG 23/2009. - IPG 21/2008. - IPGM 2317117
  Document kindmiscellanea
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  Keywords metódy štatistické * ekonómia * štatistika
  DatabaseBOOKS
  References (14) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00145-001, originál dokumentu


Number of the records: 1