Number of the records: 1  

Problematika etiky v kontexte európskych integračných procesov

 1. Title Problematika etiky v kontexte európskych integračných procesov
  Author infoEva Muchová
  Author Muchová Eva EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Etické rozmery transformačného procesu v ekonomike : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : Banská Bystrica, január 2000, II. časť. S. 175-181. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2000. ISBN 80-8055-354-8
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryInvited reports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE00 00824-001, kópia plného textu

Number of the records: 1