Number of the records: 1  

Konkurenčná výhoda - predpoklad pre vytvorenie úspešného podniku

 1. Title Konkurenčná výhoda - predpoklad pre vytvorenie úspešného podniku
  Author infoPetra Pötheová
  Author Pötheová Petra EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source document Scientia Iuventa 2009 : medzinárodná doktorandská konferencia : proceedings of reviewed papers from international scientific conference of PhD. students. S. [1-12]. - Banská Bystrica : Centrum rozvoja doktorandov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, 2009. ISBN 978-80-8083-793-8
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.137 - Konkurencia
  Keywords podnik * výhody konkurenčné * vedomosti * kríza hospodárska
  AnnotationKonkurenčná výhoda je jedným z nástrojov na zabezpečenie dlhodobej úspešnosti podnikov na trhu a nástrojom na zmiernenie dopadov krízy. Konkurenčná výhoda spočíva v tom, ako vedia podniky jednotlivé aktivity využívať tak, aby podporovali jedna druhú. Schopnosti organizácie, inovácie a ľudské zdroje by mali tvoriť základ pre vytváranie konkurenčných výhod v súčasnom turbulentnom a dynamickom prostredí. Konkurenčné výhody sú v súčasnosti najmä schopnosti a znalosti organizácie.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00130-003, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.