Number of the records: 1  

E-learning and e-accessibility as new approaches to education and e-inclusion of people with disabilities

 1. Title E-learning and e-accessibility as new approaches to education and e-inclusion of people with disabilities
  Author infoAnna Ondrejková
  Author Ondrejková Anna EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Source documentVirtual University VU' 09 : proceedings, 10th international scientific conference, december 10 - 11, 2009, Bratislava. S. [1-4]. - Bratislava : STU Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky, 2009. ISBN 978-80-89316-11-3
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Keywords invalidi * práva ľudské * vzdelávanie * vzdelávanie elektronické * internet
  AnnotationHandicapovaní ľudia a ich pozícia v živote. Handicapovaní občania a prístup k vzdelávaniu. Rovnaké možnosti a práva. Vzdelávanie - právo pre všetkých. Potenciálne nové bariéry v informačnej spoločnosti. Elektronický prístup, prístup na internet. E-vzdelávanie pre e-inklúziu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00136-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.