Number of the records: 1  

Das Harvard Konzept

 1. Title Das Harvard Konzept
  TranslationThe Harvard Concept
  Author infoEric Becker
  Author Becker Eric EUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageGerman
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.6 - Spolupráca. Výmena skúseností. Brainstorming
  Keywords rokovania obchodné * obchod * partneri obchodní * spolupráca podnikov * spolupráca medzinárodná * komunikácia * motivácia
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00187-006, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.