Number of the records: 1  

How to identify the corporate responsibility functioning in the Slovak and Czech Republic

 1. Title How to identify the corporate responsibility functioning in the Slovak and Czech Republic
  TranslationAko identifikovať fungovanie zodpovedného podnikania v Českej a Slovenskej republike
  Author infoGabriela Dubcová, Vilém Kunz
  Author Dubcová Gabriela EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Co-authors Kunz Vilém
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. S. [1-10]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords podnikanie * podnikatelia * zodpovednosť spoločenská * firmy * sektor verejný * etika * morálka * Slovensko * Česko
  AnnotationDefinícia, vedecká báza a praktická aplikácia zodpovedného podnikania. Činnosť Európskej komisie na podporu zodpovedného podnikania. Etický a ekonomický kontext. Verejná politika zodpovedného podnikania. Aktéri: verejné autority angažované v zodpovednom podnikaní a neštátni aktéri. Nástroje a aktivity zodpovedného podnikania. Závery komparatívnej analýzy pre obe analyzované krajiny. Výsledky a odporúčania pre stratégiu zodpovedného podnikania v SR a ČR.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00187-016, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.