Number of the records: 1  

Srovnání zemí EU z hlediska demografických ukazatelů a shluky podobných zemí

 1. Title Srovnání zemí EU z hlediska demografických ukazatelů a shluky podobných zemí
  TranslationComparison of EU countries from the viewpoint of demographic data and clusters of similar countries
  Author infoTomáš Löster, Jana Langhamrová
  Author Löster Tomáš
  Co-authors Langhamrová Jana
  Source document Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. Roč. 5, č. 7 (2009), s. 95-99. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2009. ISSN 1336-7420
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageCzech
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 519.2 - Pravdepodobnosť a matematická štatistika
  Keywords starnutie populácie * ukazovatele * indexy * vývoj * demografia * Európska únia * analýza zhluková * metódy štatistické * štatistika
  AnnotationVývoj demografických ukazovateľov v krajinách EU. Dendogram. Zhlukovanie jednotlivých krajín podľa podobnosti.
  URL ftp://193.87.31.84/0107792/fss0709.pdf
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 5-7