Number of the records: 1  

Globálne inovačné siete a stratégia otvorených inovácií

 1. Title Globálne inovačné siete a stratégia otvorených inovácií
  Author infoMarek Jemala
  Author Jemala Marek EUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. S. [1-5]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1
  Issue dataObr.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 001.894/.895 - Vynálezy. Objavy. Zlepšenie. Inovácia
  Keywords inovácia * efektívnosť inovácií * siete regionálne * podnik * spolupráca podnikov * trh * klaster
  AnnotationDôvody pre intenzívnejšie využitie stratégie otvorených inovácií (SOI), ale aj pre vstup podniku do globálnej inovačnej siete. Špecifiká inovačných procesov v rámci GIS (globálnych inovačných sietí). Základné formy širšej otvorenej inovačnej spolupráce.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00187-030, originál dokumentu

Number of the records: 1