Number of the records: 1  

Komparácia podnikateľkého prostredia pre malé astredné podniky na Slovensku a v Palestínskej samospráve

 1. Title Komparácia podnikateľkého prostredia pre malé astredné podniky na Slovensku a v Palestínskej samospráve
  Author infoElena Šúbertová, Raed Iriqat
  Author Šúbertová Elena EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Co-authors Iriqat Raed EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie I.. S. 89 - 100. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2877-1
  Issue dataTab., vzorce.
  NoteVEGA 1/0330/08. - Res. angl. Bibliogr. odkazy. - príspevok bol spracovaný v rámci projektu Vedeckej a edukačnej komisie VEGA pri MŠ SR, 1/0330/08 na Ekonomickej univerzite v Bratislave
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords prostredie podnikateľské * podnik malý * podnikanie stredné * Slovensko * Palestína * analýza komparatívna
  AnnotationVýskum a analýza významu malých a stredných podnikov v globálnej ekonomike a v národnom meradle. Komparácia spoločných čŕt a rozdielov v podnikateľskom prostredí medzi MSP v Slovenskej republike a v Palestínskej samospráve. Závery teoretického a praktického výskumu.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00146-006, originál dokumentu

Number of the records: 1