Number of the records: 1  

Trendy ve financování malých a středních podniků v České republice

 1. Title Trendy ve financování malých a středních podniků v České republice
  Author infoMária Režňáková
  Author Režňáková Mária
  Source document Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie I.. S. 52 - 66. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2877-1
  NoteVEGA 1/0330/08. - Res. čes. Bibliogr. odkazy. - príspevok bol spracovaný v rámci spolupráce Vedeckej a edukačnej komisie VEGA pri MŠ SR, 1/0330/08 na Ekonomickej univerzite v Bratislave
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageCzech
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.1 - Formy podnikov. Financovanie
  Keywords Česko * podnikanie stredné * podnik malý * živnostníci * financovanie * prostredie podnikateľské * partneri obchodní
  AnnotationCharakteristika vymedzenia pojmu malý a stredný podnik podľa Komisie Európskej únie. Vývoj a podmienky podnikania malých a stredných podnikov v ČR. Finančné aktivity a riadenie z hľadiska manažérskych činností. Štátna podpora podnikania a perspektívy rozvoja MSP v Českej republike.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1