Number of the records: 1  

Statistics, knowledge and governance

 1. Title Statistics, knowledge and governance
  Author infoEnrico Giovannini, Joaquim Oliveira Martins, Michela Gamba
  Author Giovannini Enrico
  Co-authors Martins Joaquim Oliveira
  Gamba Michela
  Source document Statistika : ekonomicko-statistický časopis. Roč. 46, č. 6 (2009), s. 471-490. - Praha : Český statistický úřad, 2009. ISSN 0322-788X
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 311 - Štatistika ako veda. Štatistická teória
  Keywords štatistika * informácie štatistické * systémy ekonomické * systémy politické * spoločnosť vedomostná
  AnnotationÚloha štatistických informácií v ekonomických a politických systémoch. Úloha štatistiky pri budovaní znalostnej spoločnosti. Štatistika a dôvera: prípadová štúdia založená na prieskume Eurobarometra. Vyvíjajúca sa úloha štatistiky ako verejného dobra. Výskum indikátorov spoločenského progresu. Závery, prílohy.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2009: 1-6

Number of the records: 1