Number of the records: 1  

Zhodnotenie zmien podmienok a bariér podnikania v malých a stredných podnikoch na Slovensku

 1. Title Zhodnotenie zmien podmienok a bariér podnikania v malých a stredných podnikoch na Slovensku
  TranslationEvaluation of changes conditions and barriers of entrepreneurship in small and medium - sized enterprises in Slovakia
  Author infoElena Šúbertová
  Author Šúbertová Elena EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II.. S. 5 - 18. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6
  NoteVEGA 1/0330/08. - vedecký článok bol spracovaný v rámci projektu VEGA 1/0330/08/ na Ekonomickej univerzite v Bratislave
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords Slovensko * konvergencia * euro * nástroje ekonomické * prostredie podnikateľské * podnikanie malé * podnikanie stredné * podpora podnikania
  AnnotationVstup Slovenska do eurozóny a splnenie štyroch Maastrichtských konvergenčných kritérií. Nové činnosti malých a stredných podnikov pri zavedení euro meny. Malé a stredné podnikanie v prvý rok prechodu slovenskej koruny na Euro. Vytvorenie vhodných ekonomických nástrojov MSP v SR.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00147-002, originál dokumentu

Number of the records: 1