Number of the records: 1  

Hodnotenie efektívnosti zabezpečenia indexovej investície

 1. Title Hodnotenie efektívnosti zabezpečenia indexovej investície
  Author infoPeter Markovič
  Author Markovič Peter EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. S. [1-5]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1
  Výstup z projektu VEGA 1/0276/08 Moderné prístupy v manažmente finančného rizika podnikov pri uplatnení princípov behaviorálnych financii
  NoteVEGA 1/0276/08
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.15 - Finančné hospodárstvo v podniku
  Keywords hedging * financie * investície * deriváty * zisk * strata * efektívnosť
  AnnotationPodstata hedgingu a jeho elementy. Hedgingový nástroj - derivátové kontrakty. Hedging reálnej hodnoty a metóda "dollar offset". Efektívnosť hedgingu.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00187-048, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.