Number of the records: 1  

Právny a inštitucionálny rámec duševného vlastníctva

 1. Title Právny a inštitucionálny rámec duševného vlastníctva
  Author infoMartin Matušovič
  Author Matušovič Martin EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. S. [1-7]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1
  NoteVEGA 1/4579/07
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 347.77 - Priemyselné, výrobné a vedecké vlastníctvo a vlastnícke vzťahy. Patentové a značkové právo
  Keywords vlastníctvo duševné * legislatíva * zákony
  AnnotationDostupné informácie v oblasti legislatívnej úpravy, inštitucionálneho rámca duševného vlastníctva, ako aj názory na definovanie jeho obsahu. Systém univerzálnych a špecifických zákonov a inštitúcií, ktoré upravujú oblasť duševného vlastníctva. Návrh typológie zákonov a inštitúcií. Praktické problémy a niektoré zovšeobecnenia významné pre rozvoj teórie.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00187-049, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.