Number of the records: 1  

Plánovací proces v MSP v období finančnej krízy

 1. Title Plánovací proces v MSP v období finančnej krízy
  TranslationPlanning process in smes during the finacial crisis
  Author infoAlena Tóthová, Miroslav Tóth
  Author Tóthová Alena EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Co-authors Tóth Miroslav EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Zhodnotenie zmien v podmienkach podnikania a v hospodárení malých a stredných podnikov v dôsledku integrácie II.. S. 85 - 96. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2885-6
  Výstup z projektu VEGA 1/0330/08 Zhodnotenie zmien podnikateľských štruktúr v dôsledku integračných procesov pri kooperácii malých a stredných podnikov, osobitne družstiev
  NoteVEGA 1/0330/08
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.2 - Plánovanie. Programy. Plány. Plánovacie pomôcky
  Keywords procesy podnikové * plán podnikový * účtovníctvo manažérske * plán strategický * ciele podnikové * kontroling
  AnnotationCharakteristika plánovacieho systému podniku a atribúty efektívneho plánovania. Vymedzenie obsahu cieľov a kritéria vyjadrujúce prínos činnosti vo vymedzenom období. Rozvoj manažérskeho účtovníctva a vnútropodnikové procesy. Organizácia plánovania v podniku a systém podnikových plánov.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00147-008, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.