Number of the records: 1  

Komparatívna analýza daňových harmonizačných tendencií v oblasti nepriamych daní v EÚ a vo svete

 1. Title Komparatívna analýza daňových harmonizačných tendencií v oblasti nepriamych daní v EÚ a vo svete
  TranslationComparison analysis of tax harmonization in indirect taxes field in the European Union and on the world
  Author infoJán Solík, Recenzanti: Miloš Tumpach, Martin Hošták
  Author Solík Ján EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Source document Účtovníctvo v procese svetovej harmonizácie I. : zborník vedeckých statí z riešenia interného grantového projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorantov v dennej forme štúdia. S. 46-55. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2855-9
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Keywords sústava daňová * dane nepriame * dane spotrebné * dane z hodnoty pridanej * analýza komparatívna * Európska únia * Švajčiarsko * USA
  AnnotationKonfrontácia poznatkov z daňovej harmonizácie v oblasti nepriamych daní v Európskej únii. Všeobecné spotrebné dane v USA a vo Švajčiarsku. Selektívne spotrebné dane v USA a vo Švajčiarsku. Usporiadanie daňových systémov vo Švajčiarsku a v USA.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00174-002, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.