Number of the records: 1  

Vplyv riadenia pracovného výkonu na hospodárske výsledky slovenských podnikov

 1. Title Vplyv riadenia pracovného výkonu na hospodárske výsledky slovenských podnikov
  TranslationEffect of performance management on the economic results of Slovak eneterprises
  Author infoZuzana Vaďurová
  Author Vaďurová Zuzana EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. S. [1-7]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from electronic source
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Keywords riadenie * práca * výkony pracovné * produktivita * inovácia * služby * kvalita * výsledok hospodársky * analýzy * Slovensko
  AnnotationRiadenie pracovného výkonu. Vplyv riadenia pracovného výkonu na hospodárske výsledky. Cranfieldský projekt a základné charakteristiky skúmaného súboru. Analýza vplyvu riadenia pracovného výkonu na hospodárske výsledky slovenských podnikov.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00187-080, originál dokumentu