Number of the records: 1  

Riešenie otázok kapitálovej štruktúry v domácich a zahraničných podmienkach

 1. Title Riešenie otázok kapitálovej štruktúry v domácich a zahraničných podmienkach
  TranslationThe Survey of solving the issues of capital structure in Slovak and foreign circumstances
  Author infoElena Hucová
  Author Hucová Elena EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source document Ekonomika, financie a manažment podniku III. : medzinárodná vedecká konferencia doktorandov Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave : Bratislava, 5.11.2009. S. [1-7]. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2009. ISBN 978-80-225-2851-1
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Keywords kapitál * štruktúra kapitálová * financie * flexibilita * volatilita * príjmy * výskum
  AnnotationRiadenie kapitálovej štruktúry a optimálna kapitálová štruktúra. Domáce a zahraničné výskumy kapitálovej štruktúry a ich prínosy. Výskum kapitálovej štruktúry slovenských podnikov autorov Kráľovič J., Hyránek E., Sochor M. Zahraničné výskumy autorov Graham J., Harvey C.R. Ďalšie zahraničné a domáce výskumy.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00187-083, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.