Number of the records: 1  

Klastrové iniciatívy v kontexte inovačnej výkonnosti

 1. Title Klastrové iniciatívy v kontexte inovačnej výkonnosti
  Author infoJana Pásztorová
  Author Pásztorová Jana EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source documentMarketing a obchod 2009 : vplyv hospodárskej krízy na marketing a obchod : vedecký zborník. S. 183-187. - Zvolen : Bratia Sabovci s.r.o., 2009. ISBN 978-80-89241-33-0
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 334.75/.76 - Nadpodnikové organizačné formy
  Keywords inovácia * Slovensko * podnik malý * podnik stredný * financovanie vedy * financovanie výskumu * klaster
  AnnotationAnalýza inovačného prostredia SR. Sledovaných bolo 29 indikátorov, 7 dimenzií inovačného vývoja. Súhrnný inovačný index 2008 rozdeľuje krajiny EÚ do štyroch skupín - inovační lídri, inovační nasledovníci, mierni inovátori, dobiehajúce krajiny. Slovensko patrí do štvrtej skupiny. Výdavky verejného sektora na vedu a výskum (Česko, Slovensko, EÚ). Klastrové iniciatívy a ich význam..
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00192-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.