Number of the records: 1  

Rating ako determinant kapitálovej štruktúry a hodnoty podniku

 1. Title Rating ako determinant kapitálovej štruktúry a hodnoty podniku
  Author infoAnna Polednáková
  Author Polednáková Anna EUBFPMKPF - Katedra podnikových financií FPM
  Source documentFinanční řízení podniků a finančních institucí : sborník příspěvků ze 7. mezinárodní vědecké konference, 9.-10. září 2009 Ostrava , Česká republika. S. 296- 298. - Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. ISBN 978-80-248-2059-0
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 658.14 - Financovanie. Tvorba kapitálu. Kapitalizácia. Obstarávanie kapitálu
  Keywords rating * štruktúra kapitálová * cash flow * volatilita * rating úverový * bilancia platobná * kapitál podnikový
  AnnotationPomer vlastného a cudzieho kapitálu podniku. Rating ako dôležitý faktor ovplyvňujúci kapitálovú štruktúru podniku. Úverový rating a prístup na úverový trh. Manažment a rozhodovanie o kapitálovej štruktúre podniku. Volatilita ako následok zníženia úverového ratingu.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00214-001, kópia plného textu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.