Number of the records: 1  

Analysis of entrepreneurial environment in the Slovak Republic - results of a research conducted on a selected group of small and medium - sized enterprises

 1. Title Analysis of entrepreneurial environment in the Slovak Republic - results of a research conducted on a selected group of small and medium - sized enterprises
  Author infoElena Šúbertová
  Author Šúbertová Elena EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source document Scientific papers of the University of Pardubice : Series D. Č. 15 (2009), s. 207-2015. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2009. ISSN 1804-8048
  NotePopis urobený: 3.2.2010. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords prostredie podnikateľské * podnik malý * podnik stredný * výskum * Slovensko
  AnnotationAnalýza podnikateľského prostredia v Slovenskej republike. Slovensko ako člen Európskej únie od roku 2004. Malé a stredné podniky (SME - small and medium enterprises) zohrávajú rozhodujúcu úlohu v rozvoji hospodárstva. Otázky, diskusia, problémy ohľadom SME. Závery a odporúčania.
  URL ftp://193.87.31.84/0123474/scipap-c-15.pdf
  Public work categoryScientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00213-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2009: 15