Number of the records: 1  

Vplyvy zavedenia eura na export

 1. Title Vplyvy zavedenia eura na export
  Author infoVladimír Bačišin, Peter Baláž
  Author Bačišin Vladimír
  Co-authors Baláž Peter EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Finančný manažment a controlling v praxi. Č. 1 (2010), s. 54-56. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.5 - Zahraničný obchod
  Keywords obchod zahraničný * obchod medzinárodný * vývoz * euro * riziko * poistenie * riziko kurzové * Slovensko
  AnnotationRozhovor s vedúcim Katedry medzinárodného obchodu Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave o tom, ako sa prejavilo zavedenie eura v zahraničnom obchode SR, čo sa zmenilo v zaistení kurzového rizika po zavedení eura, či môže pomôcť slovenským podnikom poistenie rizika pri obchodoch s rizikovými krajinami, či môže pri exporte pomôcť slovenskému podniku vytvorenie spoločného podniku v krajine, do ktorej smerujú tovary a služby.
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00580-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-6

Number of the records: 1