Number of the records: 1  

Ekonomická lukrativita pestovania maku siateho po inovačnom zvládnutí kľúčových prvkov fytotechniky

 1. Title Ekonomická lukrativita pestovania maku siateho po inovačnom zvládnutí kľúčových prvkov fytotechniky
  TranslationThe Economicaly lucrative poppy growing after the innovative encompassment of key factors of phytotechnics
  Author infoŠtefan Tóth, Michal Stričík, Božena Šoltysová, Martin Danilovič
  Author Tóth Štefan EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Co-authors Stričík Michal EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF - zrušené
  Šoltysová Božena EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Danilovič Martin EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Source document Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach. Roč. 8, č. 17 (2009), s. 11-18. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, 2009. ISSN 1335-9746
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 631.1 - Riadenie a organizácia poľnohospodárskych podnikov
  Keywords efektívnosť ekonomická * plodiny poľnohospodárske * Slovensko * stratégia inovačná * výroba poľnohospodárska
  AnnotationIdentifikácia kritických a kľúčových prvkov fytotechniky ako aj náčrt možných inovačných riešení pre ekonomicky zaujímavé pestovanie maku, s využitím analyticko-syntetickej a komparatívnej metódy.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00487-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2009: 15-17

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.