Number of the records: 1  

Postavenie neziskového sektora na Slovensku v podmienkach globálnej krízy a jeho vplyv na verejné zdroje vo väzbe na financovanie mimovládnych organizácií

 1. Title Postavenie neziskového sektora na Slovensku v podmienkach globálnej krízy a jeho vplyv na verejné zdroje vo väzbe na financovanie mimovládnych organizácií
  TranslationThe global financial crisis and the role of non-profit sector in Slovakia and an effect of the public resources in relation to the financing of non-profit organizations
  Author infoDagmar Bednáriková, Juraj Zelezník
  Author Bednáriková Dagmar EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Co-authors Zelezník Juraj EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Financie a riziko : prístupy mladých ekonómov : elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. S. 1-10. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2868-9
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.1/.5 - Verejné financie. Štátne financie. Rozpočty
  Keywords organizácie neziskové * financovanie * sektor verejný * zdroje finančné * efektívnosť * meranie * kríza finančná * kríza hospodárska * Slovensko
  AnnotationPriblíženie prínosu činnosti tretieho sektora a subjektov v ňom pôsobiacich na hospodárstvo Slovenskej republiky v období vrcholiacej hospodárskej a finančnej krízy, so zameraním sa na spôsoby financovania mimovládnych organizácií z verejných zdrojov. Autori sa venujú problematike postavenia neziskového sektora ako subsystému národného hospodárstva a zaroveň sa dotýkajú súčasných trendov v meraní efektívnosti výdavkov organizácíi tretieho sektora pomocou metód "Six Sigma" a "Metódy zabaľovania dát DEA".
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00277-014, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.