Number of the records: 1  

Národný jadrový fond

 1. Title Národný jadrový fond
  TranslationNational nuclear energy fund
  Author infoEva Gajarská
  Author Gajarská Eva EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Financie a riziko : prístupy mladých ekonómov : elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. S. 26-35. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2868-9
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 621.039 - Jadrová technika. Jadrová a atómová energia
  Keywords energia atómová * fondy štátne * financie * financie verejné * odpad * likvidácia odpadu
  AnnotationSumarizovanie základných faktov a príčin existencie Národného jadrového fondu vrátane jeho postavenia v rámci verejných financií Slovenskej republiky. Príspevok obsahuje vývoj tohto štátneho fondu od jeho vzniku v roku 1995 až po súčasnosť. Národný jadrový fond je štátny účelový fond, ktorého predmetom činnosti je sústreďovať a spravovať finančné prostriedky určené na vyraďovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi. Vznikom Národného jadrového fondu sa legalizoval proces ukončenia životného cyklu jadrových zariadení. Príslušnou legislatívnou úpravou bola táto činnosť uznaná za súčasť verejných financií. Rovnako sa v tejto oblasti významnou mierou zvýšila transparentnosť použitia verejných financií SR.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00277-011, originál dokumentu

Number of the records: 1