Number of the records: 1  

Príjmy zdravotných systémov

 1. Title Príjmy zdravotných systémov
  TranslationRevenues of healthcare systems
  Author infoĽuboš Kuchta
  Author Kuchta Ľuboš EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Financie a riziko : prístupy mladých ekonómov : elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. S. 59-67. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2868-9
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 614 - Verejné zdravotníctvo
  Keywords zdravotníctvo * zdroje finančné * financovanie * príjmy
  AnnotationZdravotné systémy vo svete sa líšia v tom, či zabezpečujú zdravotnú starostlivosť pre všetkých alebo len vybraných občanov. Rozdiely sú preto v inštitucionálnom usporiadaní a mobilizácii zdrojov rezortu. Systémy zdravotníctva majú rôznu podobu od všeobecnými daňami financovanej štátom riadenej zdravotnej služby až po dobrovoľné príspevky zamestnávateľov a zamestnancov na súkromné zdravotné poistenie. Cieľom tohto príspevku je sumarizovať existujúce systémy a spôsoby ich financovania. Rozdiely vo financovaní sú vo výbere zdrojov, ich akumulácii, následnom nákupe a odmeňovaní.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00277-007, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.