Number of the records: 1  

Zmiernenie dopadov hospodárskej krízy prostredníctvom daňovej politiky

 1. Title Zmiernenie dopadov hospodárskej krízy prostredníctvom daňovej politiky
  TranslationReducing the impacts of economic crisis trough tax policy
  Author infoJana Kušnírová
  Author Kušnírová Jana EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Financie a riziko : prístupy mladých ekonómov : elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 30. november 2009. S. 68-75. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. ISBN 978-80-225-2868-9
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Keywords dane * zákony * novelizácia * dane z príjmov * výdavky daňové * kríza hospodárska
  AnnotationPrezentácia hlavných zmien obsiahnutých v novele daňového zákona v priebehu roka 2009. Novela daňového zákona bola prijatá ako reakcia na celosvetovú hospodársku krízu, pričom jej hlavným cieľom bola eliminácia dopadu krízy na fyzické osoby ako aj podnikateľov. Nosnými prvkami článku sú daňové výdavky, nezdaniteľné časti základu dane, zamestnanecká prémia a ostatné zmeny v zákone orientované na podnikateľskú sféru.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 00277-006, originál dokumentu

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.