Number of the records: 1  

Poňatie štruktúry organizácie školy z pohľadu riaditeľov škôl

 1. Title Poňatie štruktúry organizácie školy z pohľadu riaditeľov škôl : optimálna integrácia a koordinácia. (2.)
  Author infoKinga Horváthová
  Author Horváthová Kinga
  Source document Manažment školy v praxi : odborný mesačník pre manažment škôl, školských a predškolských zariadení. Č. 1 (2010), s. 12-16. - Bratislava : IURA EDITION, 2010. ISSN 1336-9849
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Keywords štruktúra organizačná * manažment * školy * riaditelia * metodika * vzdelávanie * predmety učebné
  AnnotationDokončenie príspevku z minulého čísla o škole ako organizácii, ktorú podmieňujú vonkajšie a vnútorné faktory. Analýza štruktúry manažmentu a komplexnosti školy. Metodika výskumu organizačnej štruktúry školy. Výsledky výskumu a interpretácia.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 1-12

Number of the records: 1